Wykłady Fundacji Nenckiego: „Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Co o pamięci i uczeniu się wiedzieć warto.

Najmocniej przepraszamy P.T. Słuchaczy, że wykład nie odbył się z powodu nagłej niedyspozycji wykładowcy.

Zarząd Fundacji

8 kwietnia 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Weroniki Dudy pt.: „Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu”. Co o pamięci i uczeniu się wiedzieć warto.

Wykład będzie dotyczył neuronalnego i neuroanatomicznego podłoża procesów uczenia się i pamięci. Słuchacze dowiedzą się czym jest pamięć, jakie rodzaje pamięci wyróżniamy i jakie struktury mózgu są zaangażowane podczas jej funkcjonowania. Wykładowca opowie, jak bada się pamięć u zwierząt w warunkach laboratoryjnych i jakie z tego płyną korzyści dla ludzi.

(Weronika Duda jest doktorantką w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniem funkcjonalno-anatomicznego podłoża przestrzennej pamięci operacyjnej w modelu szczurzym korzystając z opracowanego w Pracowni Neuropsychologii Testu Zmiany Miejsca.)