ODWOŁANY Wykłady Fundacji Nenckiego: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Ze względu na niezależne od nas czynniki jesteśmy zmuszeni odwołać planowany wykład, który odbędzie się w innym czasie. Jeśli uda się nam zapewnić inny wykład w tym dniu, poinformujemy w najbliższym czasie.

18 marca 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład Piotra Majki pt.: „Cyfrowe atlasy mózgu. Neuroanatomia, obrazowanie i internet”

Wykład będzie dotyczył cyfrowych atlasów mózgów zwierząt laboratoryjnych, zagadnienia łączącego w sobie wiele dziedzin – od neuroanatomii, czyli nauki o budowie mózgu, aż po techniki udostępniania danych stosowane w internecie. Słuchacze dowiedzą się, jak można badać budowę mózgu przy użyciu klasycznych technik histologicznych oraz immunohistochemicznych oraz za pomocą nowoczesnych, nieniszczących sposobów obrazowania mózgu. Wykładowca opowie, czym są atlasy mózgów, jak się je tworzy, do czego służą i jak są wykorzystywane podczas pracy neurobiologa. Przedstawi również przykłady atlasów mózgów dostępnych publicznie w internecie.

(Piotr Majka jest doktorantem w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Nenckiego PAN. Zajmuje się metodyką tworzenie oraz udostępniania cyfrowych atlasów mózgu. Jest członkiem Programu Cyfrowych Atlasów Mózgu w ramach International Neuroinformatics Coordinating Facility.)