Wykłady Fundacji Nenckiego: „Czy można wpłynąć na długość naszego życia i opóźnić starzenie?”

28 stycznia 2014 r. godz. 16:00 (Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Wykład dr Grażyny Mosieniak pt.: „Czy można wpłynąć na długość naszego życia i opóźnić starzenie?

Pytanie, dlaczego się starzejemy i czy możemy wpływać na długość naszego życia, od dawna nurtowało ludzi. Było też, i w dalszym ciągu jest, niezwykle ciekawym pytaniem dla naukowców zajmujących się badaniem procesów biologicznych. Pomimo, iż rozwój nowoczesnych technik badawczych umożliwił rozwiązanie już wielu zagadek, tajemnica długowieczności nadal pozostaje wyzwaniem dla nauki. W trakcie wykładu zostaną przedstawione aktualne odkrycia w badaniach nad starzeniem się organizmu i możliwości ich wykorzystania przez człowieka do tego, aby żyć dłużej.

(Dr Grażyna Mosieniak jest członkiem Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej. Od kilkunastu lat prowadzi badania nad molekularnymi mechanizmami starzenia komórkowego oraz roli tego procesu w terapii przeciwnowotworowej. Współuczestniczyła też w badaniach finansowanych przez Unię Europejską dotyczących poszukiwania nowych biologicznych markerów starzenia u ludzi.)