„DOK – KONFERENCJA 2012” – Spotkanie doktorantów z okazji 10-lecia powstania Studiów Doktoranckich w Instytucie Nenckiego

9 listopada 2012 r. (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

W spotkaniu wzięli udział nie tylko obecni doktoranci, ale także absolwenci Studiów Doktoranckich z lat ubiegłych, zrzeszeni w Nencki Alumni Club. Dr hab. Joanna Szczepanowska przedstawiła na nim cele i plany Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Mamy nadzieję, że spotkanie to zainicjuje współpracę między członkami Nencki Alumni Club i Fundacją Nenckiego.