Spotkanie naukowo-integracyjne doktorantów PAN BioCentrum Ochota

17 lutego 2012 r. (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Warszawa)

Coroczne spotkanie doktorantów, organizowane wspólnie przez Samorządy Doktorantów PAN BioCentrum Ochota, odbyło się 17 lutego 2012 roku o godzinie 18.00, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. prof. Macieja Nałęcza (IBIB PAN). Na spotkaniu dr hab. Joanna Szczepanowska przedstawiła prezentację nt. Fundacji Nenckiego, przedstawiając jej genezę, cel powstania i plany działalności.