Zarząd Fundacji

Dr hab. Hanna Fabczak prof. Instytutu (Prezes)
Prof. dr hab. Joanna Szczepanowska (Wiceprezes)
Dr hab. Dorota Nowicka (Sekretarz)

Dr Kinga Szydłowska
Dr hab. Grażyna Mosieniak
Dr Marek Wypych