korekta całość MIKO 3-2 96

Urodzony w 1965 w Bydgoszczy. Studia ukończył w 1993 roku na UMK w Toruniu. W 1994 r. odbył staż na ASP we Florencji następnie podjął pracę na WSP w Olsztynie. Doktorat w 1999 r. na ASP w Gdańsku. Od 2000 r. pracownik UWM w Olsztynie. W 2008 r. habilitacja na UMK w Toruniu. Od 2016 prof. UWM w Olsztynie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Pełni funkcję koordynatora Erasmus+ na Wydziale Sztuki. Otrzymał szereg nagród i był autorem ponad 30 wystaw indywidualnych, w tym 8 zagranicznych.

korekta całość MIKO 3-2 98

korekta całość MIKO 3-2 99