korekta całość MIKO 3-2 108

Urodzona w 1981 roku w Przeworsku. Doktor; zajmuje się grafiką i malarstwem. Odbyła studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, otrzymując w 2006 r. stopień magistra sztuki. Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. Ukończyła środowiskowe studia doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne (2010). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2012). Obecnie pełni obowiązki prodziekana ds. studenckich. Brała udział w 18 wystawach indywidualnych  i ponad 200 zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczestniczyła w sympozjach krajowych i zagranicznych: 5th Mallnitz Symposium of Contemporary of Art-Bios Nationalpark Zentrum — Mallniz, Austria (2011), Indira International Imprint Arts Festival — Uniwersytet Muzyki i Sztuk Pięknych w Khairagarh, Indie (2017, 2018).

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienia w konkursach „Grafika Kwartału” organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (2005); wyróżnienia za obiekty graficzne “The Gift” na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagrody VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii oraz w przeglądzie „Granice Rysunku” w Rzeszowie (2006); II nagrody Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rze- szowskiego, II Międzynarodowe Sympozjum, Szymbark (2011); II Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w Międzynarodowym Konkursie Litograficznym „Litho-Kielce 2015” (2016); nagrody fundowanej ASP w Gdańsku — 5. Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej — Gdynia 2016.

korekta całość MIKO 3-2 109