korekta całość MIKO 3-1 56

Urodzona w 1983 roku w Rzeszowie. Magister; zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Jest absolwentką Wydziału Sztuki UR; dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Wklęsłodruku prof. Marka Olszyńskiego i dr. Pawła Bińczyckiego i w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza (2009). Jest laureatką nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom na Wydziale Sztuki w roku akademickim 2008/2009. Od ukończenia studiów pracuje na macierzystej uczelni, w Zakładzie Grafiki na stanowisku asystenta.

Uczestniczka i współorganizatorka projektów artystycznych, m.in. wystaw międzyuczelnianych, przeglądów plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji charytatywnych. Od 2012 Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „Inwencja” wspierającej wydarzenia kulturalne regionu podkarpackiego.

Zorganizowała sześć wystaw indywidualnych, uczestniczyła w kilkudziesięciu zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą (m.in. w Wlk. Brytanii, Belgi, Grecji, Austrii, Rumuni, Egipcie, USA). Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

korekta całość MIKO 3-1 57

 26.0043 (2017)  Darowizna dr.hab Hanny Fabczak (2019)

Kamila Bednarska_