korekta całość MIKO 3-1 80

Urodzony w 1959 roku w Gorlicach. Dr hab. prof. UR; uprawia malarstwo i rysunek. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika (1986); doktorat (2000) i habilitację (2012) w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z Uniwersytetem Rzeszowskim związany zawodowo od 1995 r. W latach 2001-2003 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Sztuk Pięknych UR, w latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Sztuki UR. Od 2016 r. dziekan Wydziału Sztuki UR. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki UR, gdzie prowadzi malarską pracownię dyplomującą.

Jest członkiem ZPAP, Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” i Grupy artystycznej „Na Drabinie”. Zrealizował 24 wystawy indywidualne i ponad 200 zbiorowych w kraju i za granicą. W dorobku ma 15 nagród i wyróżnień za działalność artystyczną, m.in. II Nagroda na wystawie Postawy 88, BWA Rzeszów  (1988); I Nagroda Obraz Grafika Rysunek Rzeźba, BWA Rzeszów (1989); II Nagroda Obraz Grafika Rysunek Rzeźba, BWA Rzeszów (1990); III Nagroda Obraz Grafika Rysunek Rzeźba, BWA Rzeszów (1992); Nagroda Rektorska – indywidualna, II stopnia za osiągnięcia naukowe (2000); II Nagroda na IV Międzynarodowym Biennale Malarstwa Srebrny Czworokąt, Muzeum Narodowe Przemyśl (2000); Ukraińska Nagroda Krajowa na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl (2009); II Nagroda na III Triennale Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje, BWA Rzeszów (2013); Nagroda Główna Zarządu ZPAP — Okręg Rzeszów na Biennale ZPAP Okręgu Rzeszowskiego, BWA Rzeszów (2013).

korekta całość MIKO 3-1 81