korekta całość MIKO 3-2 64

Urodzona w 1972 roku. Studia na Wydziale Kształcenia Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Trzeszczkowskiego w 1999 r. Doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w 2006 r. Zajmuje się malarstwem, tkaniną eksperymentalną i sztuką zaangażowaną w kwestie społeczne.  Od 2006 r. pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autorka kilku wystaw indywidualnych i uczestnik pokazów zbiorowych. Współzałożycielka i członek grupy artystycznej „Fałdy”.

korekta całość MIKO 3-2 65

korekta całość MIKO 3-2 66