korekta całość MIKO 3-2 76

Urodzona w 1994 roku w Krakowie. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. Obecnie studentka V roku Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Realizuje dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej Druku Płaskiego pod kierunkiem prof. UR Marka Olszyńskiego, dr Magdaleny Uchman i mgr Kamili Bednarskiej oraz w Pracowni Projektowej I pod opieką prof. Tadeusza Nuckowskiego i dr inż. Piotra Kisiela. Uczestniczyła w kilku wystawach zbiorowych: uczelnianych i pozauczelnianych (krajowe, zagraniczne). Brała udział w plenerach artystycznych oraz sympozjach naukowo-artystycznych

korekta całość MIKO 3-2 79