korekta całość MIKO 3-2 92

Student II roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 2006 r. ukończył I stopień Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, a w 2013 r. Państwowe Liceum Plastyczne im. Ericha Mendelsohna. Autor i użytkownik repliki XIX wiecznej lutni romantycznej. Uczestnik wielu olimpiad w dziedzinie historii sztuki. Twórca prac malarskich, pisemnych i rzeźbiarskich, nawiązujących do syntezy sztuk (muzycznej i plastycznej). Marcin Piotrowicz pracuje nad dyplomem w pracowni struktur wizualnych u dr Anny Drońskiej oraz aneks w pracowni grafiki warsztatowej u dr hab. Małgorzaty Chomicz.

korekta całość MIKO 3-2 94