W związku z obchodami światowego Tygodnia Mózgu 15-21 marca 2021 r., Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytut Nenckiego ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego,

 „Mój mózg, myślę, jestem, czuję”.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół w trzech kategoriach wiekowych:
– Szkoła podstawowa, klasa I-IV
– Szkoła podstawowa, klasa V-VIII
– Szkoła ponadpodstawowa.

Na konkurs można nadsyłać prace wykonane dowolną techniką plastyczną. Dopuszczalne jest przesłanie pracy w wersji elektronicznej (zdjęcie TIFF, JPEG), lub oryginały (na adres Fundacji). Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach do pobrania poniżej:

Konkurs jest organizowany przez w ramach projektu „Tydzień Mózgu Trwa Cały Rok” współfinansowanego przez MNiSW (Nr SONP/SP/468778/20201).