Neuronauka jest obszarem wiedzy rozwijającym się wyjątkowo szybko. Pociąga to za sobą powstawanie wielu nowych terminów angielskich, których polskie tłumaczenie wzbudza wiele problemów. Fundacja Nenckiego chce pomóc w tworzeniu polskich odpowiedników tych terminów, by ułatwić – zwłaszcza młodym pracownikom naukowym – pisanie prac magisterskich i doktorskich po polsku. Mamy nadzieję, że podjęta przez Fundację wraz z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego inicjatywa stworzenia takiego słownika zaowocuje żywym, podążającym za rozwojem anglojęzycznej terminologii słownikiem internetowym.

Rozpoczęcie pracy nad słownikiem było możliwe dzięki dobrej woli szeregu naukowców wolontariuszy, którzy zadeklarowali udział (poświęcając swój wolny czas) w tym projekcie. Z radością przywitamy każdego, kto chciałby wziąć udział w realizacji słownika.

Koordynator: Stefan Kasicki

Tłumacze:

Dr Andrzej Białowąs; Elektrofizjologia; Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) Neurobiology Sector;

Dr n. med. Anna Gójska-Grymajło; Neurologia; Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Neurologii Dorosłych; <Więcej>

Prof. dr hab. Grzegorz Hess;

Dr hab. n. med. Izabela A. Malinowska; Medycyna Translacyjna; Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School, Boston, USA;  <Więcej>

Dr Monika Malinowska; Neuroanatomia; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Neurofizjologii, Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej;

Mgr Katarzyna Pietrajtis; Elektrofizjologia; Inhibitory Transmission Team, Institute de Biologie de l’Ecole Normale Superieure, Paris, France

Mgr Marcin Siwiec; Neurobiologia; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii;

Prof. dr hab. Maria Stankiewicz; Neurobiologia, elektrofizjologia, toksynologia; Uniwersytet M. Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biofizyki;

Dr hab. Marek Wieczorek, prof. nadzw. UŁ; Neurobiologia, psychoneuroimmunologia; Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii; <Więcej>

Dr hab. Marta B Wiśniewska; Neurobiologia molekularna; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Laboratorium Neurobiologii Molekularnej; <Więcej>

Dr Barbara Ziółkowska; Instytut Farmakologii PAN, Zakład Neurofarmakologii Molekularnej;