From science to art

Please, read below for English.

Instytut Nenckiego i Fundacja Nenckiego zapraszają do udziału w Konkursie FotograficznymOd nauki do sztuki: mikroskopijny świat”. W konkursie mogą brać udział doktoranci (osoby prowadzące rozprawy doktorskie) polskich uczelni i instytutów PAN oraz młodzi naukowcy (w rozumieniu art. 360 ust. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym). W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

1. Przeczytaj uważnie REGULAMIN_KONKURSU.

2. W polu poniżej (pod plakatem) wpisz swój adres e-mail aby wygenerować indywidualny kod alfanumeryczny.

3. Podpisz kodem zdjęcia, które wyślesz na konkurs. Każde zdjęcie musi mieć swój indywidualny kod.

4. Podpisane kodem zdjęcia oraz wypełnione załączniki: ZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2ZAŁĄCZNIK3 wyślij do 31 marca 2021 r e-mailem na adres FromSciToArt@nencki.edu.pl, w tytule maila wpisując: swój kod oraz dopisek „Konkurs Fotograficzny From Science to Art: Microscopic World”. Prace wyślij z adresu e-mail użytego do wygenerowania kodu.

The Nencki Institute and the Nencki Foundation would like to invite you to participate in the Image Competition “From Science to Art: Microscopic World”. The Competition is open to Ph.D. students (persons carrying out doctoral dissertations) of Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences and young researchers (within the meaning of Article 360 (2) of the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education). There are attractive prizes in the competition.

1. Carefully read the Terms_and_conditions.

2. Enter your e-mail address into the field below (below the poster), to generate your individual alphanumeric code.

3. Sign your pictures with generated code. Each photo must have its own individual code.

4. Sent pictures signed with the code, and the filled appendices: Appendix1Appendix2Appendix3 until March 31 2021 to FromSciToArt@nencki.edu.pl titling the e-mail with your individual code and a note "Photo Competition From Science to Art: Microscopic World”. Sending your works please use the e-mail address used to generate the code.

From sci to art

Your individual code :