FUNDACJA MARCELEGO NENCKIEGO WSPIERANIA NAUK BIOLOGICZNYCH

Siedziba ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa

email: h.fabczak@nencki.gov.pl
www: http://nenckifoundation.eu

 

Konto
„Fundacja Marcelego Nenckiego wspierania nauk biologicznych”

mBank
Nr konta: 82 1140 2004 0000 3202 7726 0388

Fundacja została wpisana postanowieniem sądu z dnia 26/03/2012 r. do KRS.

KRS 0000415841 – REGON 146123637 – NIP 7010342119