Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych ma na celu przybliżenie nauk biologicznych młodym ludziom, by ich zachęcić do twórczego rozwijania tych nauk. Swoje działania kierujemy przede wszystkim do uczniów i studentów oraz młodych pracowników nauki.

Aktualności