krolestwo_pierwotniakow_smallTytuł: „Królestwo Pierwotniaków. Popularny przegląd najniższych żyjących istot z dodatkiem naukowym, zawierającym: system pierwotniaków”

Autor: Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August (1834-1919)

Tłumacz: Julian Steinhaus

Wydawca: Wende i S-ka; Ernst Günter; (Drukiem F. A. Brockhausa), Warszawa; Lipsk; (Lipsk), 1885

Opublikowana w maju 2012 r. na stronach RCIN cyfrowa kopia „Królestwa Pierwotniaków” Ernsta Haeckela, wybitnego niemieckiego zoologa i ewolucjonisty cofa nas do drugiej połowy XIX w., kiedy to – jak pisze autor:Dokonane w ostatnich czasach na dnie głębokich wód sławne badania, do których pobudziło ułożenie pierwszego drutu transatlantyckiego telegrafu, rzuciły jasne światło na znaczenie tych mikroskopowych – a mogących skały utworzyć – istot.

Read more ›

Posted in Wizjer Biologa, Wykopaliska

sniadecki_teorya_smallTytuł: „Teorya jestestw organicznych”

Autor: Jędrzej Śniadecki (1768-1838)

Wydawca: nakł. Józefa Zawadzkiego,1861, Wilno

„Teorya jestestw organicznych” Jędrzeja Śniadeckiego ukazała się po raz pierwszy drukiem u samego progu XIX w. (t. I w 1804 r, t. II w 1811 r.). Jest dziełem, które dało jej autorowi poczesne miejsce wśród twórców nowożytnej biologii. Śniadecki przedstawił w nim fundamentalną koncepcję krążenia materii w przyrodzie, jej nieustającej przemiany, która wiąże przyrodę martwą z tworami żywymi. „Teorya…”, mimo kilku wydań polsko- i obcojęzycznych, nie wywarła na rozwój biologii takiego wpływu, jakiego można by się spodziewać. Była dziełem zbyt nowatorskim, wyprzedzającym swój czas, a zawarte w nim koncepcje nie mogły być jeszcze prawidłowo zweryfikowane, ze względu na stan ówczesnej wiedzy chemicznej.*

*(Oprac. na podstawie Historia Nauki Polskiej. T. II. Red. B. Suchodolski, Wrocław 1970)

Dziś z tą niezwykłą książką możemy zapoznać się w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Czytaj, link do RCIN

Posted in Wizjer Biologa, Wykopaliska

zycie_i dzialalnosc_nenckiego_smallTytuł: „Życie i działalność naukowa Marcelego Nenckiego”

Autor: Chłapowski Franciszek (1846-1923)

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, Poznań, 1902

Jedna z pierwszych publikacji biograficznych o patronie naszej Fundacji, Marcelim Nenckim, napisana krótko po jego śmierci przez Franciszka Chłapowskiego. Cenne spojrzenie na osobę Nenckiego oczami współczesnego mu lekarza i propagatora nauk przyrodniczych.

Książkę można przeczytać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Czytaj, link do WBC

Posted in Wizjer Biologa, Wykopaliska