Teorya jestestw organicznych

sniadecki_teorya_smallTytuł: „Teorya jestestw organicznych”

Autor: Jędrzej Śniadecki (1768-1838)

Wydawca: nakł. Józefa Zawadzkiego,1861, Wilno

„Teorya jestestw organicznych” Jędrzeja Śniadeckiego ukazała się po raz pierwszy drukiem u samego progu XIX w. (t. I w 1804 r, t. II w 1811 r.). Jest dziełem, które dało jej autorowi poczesne miejsce wśród twórców nowożytnej biologii. Śniadecki przedstawił w nim fundamentalną koncepcję krążenia materii w przyrodzie, jej nieustającej przemiany, która wiąże przyrodę martwą z tworami żywymi. „Teorya…”, mimo kilku wydań polsko- i obcojęzycznych, nie wywarła na rozwój biologii takiego wpływu, jakiego można by się spodziewać. Była dziełem zbyt nowatorskim, wyprzedzającym swój czas, a zawarte w nim koncepcje nie mogły być jeszcze prawidłowo zweryfikowane, ze względu na stan ówczesnej wiedzy chemicznej.*

*(Oprac. na podstawie Historia Nauki Polskiej. T. II. Red. B. Suchodolski, Wrocław 1970)

Dziś z tą niezwykłą książką możemy zapoznać się w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Czytaj, link do RCIN

Posted in Wizjer Biologa, Wykopaliska

Życie i działalność naukowa Marcelego Nenckiego

zycie_i dzialalnosc_nenckiego_smallTytuł: „Życie i działalność naukowa Marcelego Nenckiego”

Autor: Chłapowski Franciszek (1846-1923)

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie, Poznań, 1902

Jedna z pierwszych publikacji biograficznych o patronie naszej Fundacji, Marcelim Nenckim, napisana krótko po jego śmierci przez Franciszka Chłapowskiego. Cenne spojrzenie na osobę Nenckiego oczami współczesnego mu lekarza i propagatora nauk przyrodniczych.

Książkę można przeczytać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Czytaj, link do WBC

Posted in Wizjer Biologa, Wykopaliska

Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii

dzieje_zycia_na_ziemi_dzik_azymut_smallTytuł: „Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii”

Autor: Jerzy Dzik

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Prof. Jerzy Dzik jest znanym paleontologiem i ewolucjonistą. Pracuje w Instytucie Paleobiologii PAN, którego jest dyrektorem, prowadzi też zajęcia ze studentami w Uniwersytecie Warszawskim. Znany jest ze swoich świetnych i bardzo interesujących wykładów, co znajduje odzwierciedlenie w omawianej książce. Napisał ją przystępnym językiem, unikając nadużywania specjalistycznego żargonu, co sprawia, że będą z niej mieli pożytek i przyjemność z czytania nie tylko specjaliści. Duża liczba ilustracji i schematów pomaga jeszcze lepiej zrozumieć opisywane procesy ewolucyjne, a równocześnie podane przez Autora inne źródła mogą być przydatne w dalszym poszerzaniu wiedzy przez czytelnika lubiącego podążać różnymi ścieżkami, by wyrobić sobie własne zdanie.

Więcej, link do księgarni PWN

Posted in Wizjer Biologa, Fundacja rekomenduje

Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem

wrobel_smallTytuł: „Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem”

Autor: Semir Zeki

Tłumacze: Anna i Marek Binderowie

Redaktor naukowy: Andrzej Wróbel

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Semir Zeki z Zakładu Neurologii Kognitywnej University College London jest światowej sławy neurofizjologiem. który wydatnie przyczynił się do współczesnego rozumienia procesu percepcji wzrokowej u naczelnych, m.in. przez określenie szeregu specyficznych pól wzrokowych w korze, czasowych współzależności przetwarzania informacji różnych modalności, aż do zobrazowania w mózgu różnych procesów kognitywnych takich jak percepcje bistabilne czy miłość. W swej pracy rozwijał najnowszy warsztat naukowy (od elektrofizjologii przez neuroobrazowanie do neuroestetyki) i wytyczał nowe horyzonty myślenia w neuronauce.

Read more ›

Posted in Wizjer Biologa, Fundacja rekomenduje