dzieje_zycia_na_ziemi_dzik_azymut_smallTytuł: „Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii”

Autor: Jerzy Dzik

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Prof. Jerzy Dzik jest znanym paleontologiem i ewolucjonistą. Pracuje w Instytucie Paleobiologii PAN, którego jest dyrektorem, prowadzi też zajęcia ze studentami w Uniwersytecie Warszawskim. Znany jest ze swoich świetnych i bardzo interesujących wykładów, co znajduje odzwierciedlenie w omawianej książce. Napisał ją przystępnym językiem, unikając nadużywania specjalistycznego żargonu, co sprawia, że będą z niej mieli pożytek i przyjemność z czytania nie tylko specjaliści. Duża liczba ilustracji i schematów pomaga jeszcze lepiej zrozumieć opisywane procesy ewolucyjne, a równocześnie podane przez Autora inne źródła mogą być przydatne w dalszym poszerzaniu wiedzy przez czytelnika lubiącego podążać różnymi ścieżkami, by wyrobić sobie własne zdanie.

Więcej, link do księgarni PWN

Posted in Wizjer Biologa, Fundacja rekomenduje

wrobel_smallTytuł: „Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem”

Autor: Semir Zeki

Tłumacze: Anna i Marek Binderowie

Redaktor naukowy: Andrzej Wróbel

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Semir Zeki z Zakładu Neurologii Kognitywnej University College London jest światowej sławy neurofizjologiem. który wydatnie przyczynił się do współczesnego rozumienia procesu percepcji wzrokowej u naczelnych, m.in. przez określenie szeregu specyficznych pól wzrokowych w korze, czasowych współzależności przetwarzania informacji różnych modalności, aż do zobrazowania w mózgu różnych procesów kognitywnych takich jak percepcje bistabilne czy miłość. W swej pracy rozwijał najnowszy warsztat naukowy (od elektrofizjologii przez neuroobrazowanie do neuroestetyki) i wytyczał nowe horyzonty myślenia w neuronauce.

Read more ›

Posted in Wizjer Biologa, Fundacja rekomenduje