Fundacja Nenckiego prowadzi prace nad utworzeniem polsko-angielskiego i angielsko-polskiego słownika terminów używanych w neuronaukach. Do momentu opublikowania tego słownika zapraszamy do korzystania ze słownika wydanego przez Acta Neurobiologiae Experimentalis w 1971 r.

 

Tytuł: Polsko-angielski słownik terminów używanych w fizjologii mózgu i naukach behawioralnych.

Autor: Stefan Sołtysik

Pobierz (pdf)

 Tytuł: Angielsko-polski słownik terminów używanych w fizjologii mózgu i naukach behawioralnych.

Autorzy: Włodzimierz Kozak i Stefan Sołtysik

Pobierz (pdf)

Posted in Wizjer Biologa, Słowniki

Narkotyki i dopalacze, pozytywne aspekty pornografii, mózg a seks – prof. Jerzy Vetulani z lekkością porusza się po trudnych i nieraz kontrowersyjnych tematach. Przybliża odbiorcom nie tylko najnowsze odkrycia neurobiologów, ale również ważne społecznie wnioski, jakie z tych badań płyną.

Profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności jest kandydatem – w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa – w VIII edycji konkursu „Popularyzator Nauki”, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Read more ›

Posted in Wizjer Biologa, Z literatury naukowej

kosmos_logo_bwTytuł: „Dlaczego warto chronić starorzecza?”Autor: Ewa Dembowska, Paweł Napiórkowski

Opublikowane w: Kosmos, 2012, 61(2): 341-349

Wydawca: Kosmos Problemy Nauk Biologicznych

Nasilające się problemy polskiej (i nie tylko) gospodarki wodnej: zanieczyszczenie wód powierzchniowych, brak wody, zwiększone zagrożenie powodziowe, niewystarczająca retencja, sprawiają, że jest konieczne podjęcie działań zmierzających do ich stopniowego rozwiązywania. Jak piszą Autorzy: Od czasów starożytnych człowiek wykorzystywał doliny rzek dla swoich celów, w mniejszym lub większym stopniu ingerując w ich naturalny charakter. Jednak XIX i XX w. ta presja się nasiliła. W imię źle pojętej ochrony przeciwpowodziowej i intensyfikacji rolnictwa zaczęto regulować/prostować koryta rzeczne, doprowadzając do osuszenia terenów podmokłych tych dolin. Starorzecza, jako jeden z istotnych elementów terenów podmokłych dolin rzecznych, ucierpiały najbardziej.
Znaczenie starorzeczy –  przyrodnicze, gospodarcze i społeczne – jest bezsprzecznie bardzo duże, a ich renaturyzacja wydaje się dziś jedyną alternatywą, która może je ocalić dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Czytaj, link do PDF

Posted in Wizjer Biologa, Z literatury naukowej

Jeleń, sarna i dzik to zwierzęta, które stanowią podstawę pożywienia polskich wilków. Wilk potrzebuje około pięciu kilogramów mięsa na dzień, dlatego jeleń starcza całej watasze zaledwie na dwa dni. Do dzika podchodzi zaś z rezerwą, bo ten zwykle zaciekle się broni.

„Podstawą pokarmu wilków w naszym kraju okazały się trzy gatunki dzikich ssaków kopytnych – jeleń, sarna i dzik” – wyjaśnia wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” dr Robert Mysłajek.

Wilki najchętniej polują na jelenie, a na dziki znacznie rzadziej niż pozwalałaby na to ich liczba. „Wiele prób wilczych polowań kończy się niepowodzeniem. Jelenie zwykle po prostu uciekają, w przeciwieństwie do dzików, które zazwyczaj aktywnie się bronią” – powiedział PAP dr Mysłajek.

Read more ›

Posted in Wizjer Biologa, Popularnonaukowe

krolestwo_pierwotniakow_smallTytuł: „Królestwo Pierwotniaków. Popularny przegląd najniższych żyjących istot z dodatkiem naukowym, zawierającym: system pierwotniaków”

Autor: Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August (1834-1919)

Tłumacz: Julian Steinhaus

Wydawca: Wende i S-ka; Ernst Günter; (Drukiem F. A. Brockhausa), Warszawa; Lipsk; (Lipsk), 1885

Opublikowana w maju 2012 r. na stronach RCIN cyfrowa kopia „Królestwa Pierwotniaków” Ernsta Haeckela, wybitnego niemieckiego zoologa i ewolucjonisty cofa nas do drugiej połowy XIX w., kiedy to – jak pisze autor:Dokonane w ostatnich czasach na dnie głębokich wód sławne badania, do których pobudziło ułożenie pierwszego drutu transatlantyckiego telegrafu, rzuciły jasne światło na znaczenie tych mikroskopowych – a mogących skały utworzyć – istot.

Read more ›

Posted in Wizjer Biologa, Wykopaliska