„Układ odpornościowy twoja prywatna armia” – dr Ewa Kozłowska. Zapraszamy na wykład Fundacji online.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Ewa Kozłowska (Zakład Immunologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytet Warszawski) przedstawi wykład pt. „Układ odpornościowy twoja prywatna armia”. Tematyka wykładu i kilka słów o wykładowczyni poniżej.

Wykład odbędzie się w środę 24 lutego 2021 o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/93051302158

Tematyka wykładu: Środowisko w którym żyjemy zamieszkują także organizmy dla nas patogenne. Kontakt z nimi może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Czasem, komórki naszego organizmu zmieniają się w niebezpieczne komórki nowotworowe. Układ opornościowy zwalcza atakujące nas patogeny i chorobowo zmienione komórki własnego organizmu. Wykład będzie poświęcony mechanizmom odporności, zostaną omówione podstawowe zasady jego działania zarówno w skali całego organizmu jak i na poziomie reakcji lokalnych. Poznamy sposoby komunikowania się komórek układu odpornościowego oraz regulacji odpowiedzi immunologicznej. Całość będzie zilustrowana filmami pokazującymi krążenie komórek układu opornościowego, zwalczanie bakterii i komórek nowotworowych.

Dr Ewa Kozłowska ukończyła Wydział Biologii UW  z tytułem magistra biologii molekularnej. Od początku pracy zawodowej była związana z Wydziałem Biologii UW, Doktorat przygotowała w Zakładzie Immunologii w którym pracuje od zakończenia studiów magisterskich do dziś, z 3 letnia przerwą na staż postdoktorancki w Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, USA. W ciągu minionych lat jej zainteresowania skupiały się wokół mechanizmów supresji regulujących pracę układu odpornościowego ssaków, a zwłaszcza rozwijających się w przebiegu odpowiedzi przeciwnowotworowej i w alergiach pokarmowych.

Posted in Aktualności

„Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce” – prof. dr hab. Justyna Drukała. Zapraszamy na wykład Fundacji online.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Prof. dr hab. Justyna Drukała (Zakład Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi wykład pt. „Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce”

Wykład odbędzie się w środę 17 lutego 2021 o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/94134238972

Posted in Aktualności

Zapraszamy na wykład online prof. dr hab. Marii Anny Ciemerych-Litwinienko pt. „Komórki macierzyste w nauce i medycynie”

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawi wykład pt. „Komórki macierzyste w nauce i medycynie”. Streszczenie i info o wykładowcy poniżej.

Wykład odbędzie się w środę 27 stycznia o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem https://zoom.us/j/98798024447

Tematyka wykładu: Komórki macierzyste obecne są w tkankach budujących nasze organizmy. Można je z nich izolować, badać w laboratorium i opracowywać metody ich wykorzystanie w medycynie. Z tego ostatniego powodu budzą one wielkie, często zbyt wygórowane, nadzieje i często ogromne emocje. Podczas wykładu omówione zostaną rodzaje komórek macierzystych, które obecnie znamy i badamy. Przedstawiona zostanie  historia i możliwości wykorzystania tych, z których można uzyskać każdą tkankę  – komórek pluripotencjalnych. Ich zdolności są wyjątkowe i to one budzą największe nadzieje na opracowanie skutecznych terapii komórkowych.

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zakładem Cytologii, którego pracownicy badają różnego rodzaju komórki macierzyste i starają się odpowiedzieć na pytanie jak można je wykorzystać do poprawy regeneracji uszkodzonych mięśni szkieletowych

Zapraszamy!

Posted in Aktualności

Konkurs Fotograficzny „Od nauki do sztuki: mikroskopijny świat”

Szanowni Państwo,

Instytut Nenckiego PAN i Fundacja Nenckiego zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym „Od Nauki Do Sztuki: Mikroskopijny Świat”. W konkursie mogą brać udział doktoranci (osoby prowadzące rozprawy doktorskie) polskich uczelni i instytutów PAN. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.nenckifoundation.eu/from_science_to_art/

Zapraszamy!

Posted in Aktualności

Życzymy Państwu dobrych Świąt i wspaniałego kolejnego Roku!

Szanowni Państwo,

przesyłamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych, dobrych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szybkiego powrotu do normalności w Nowym Roku.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę i zaangażowanie we wspólne aktywności oraz poświęcony czas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Fundacja będzie mogła liczyć na równie aktywną współpracę.

zdjęcie choinki

Posted in Aktualności