Tydzień Mózgu 15-19 marca 2021 – “Choroby cywilizacyjne mózgu”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Tygodnia Mózgu organizowaną przez Fundację Nenckiego i Instytut Nenckiego.

Już w dniach 15-19 marca TYDZIEŃ MÓZGU 2021! Temat przewodni tegorocznych wykładów, to „CHOROBY CYWILIZACYJNE MÓZGU”

Wykłady odbywać się będą online platformie zoom – linki do wykładów pojawią się na naszych stronach niebawem, wraz ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych wykładach.

Poniedziałek 15 marca, godz. 17.00
dr Anna Mietelska-Porowska, Instytut Nenckiego PAN
Rola diety w patogenezie i profilaktyce choroby Alzheimera

Wtorek 16 marca, godz. 17.00
prof. dr hab. Ewa Sikora, Instytut Nenckiego PAN
Czy można odmłodzić mózg?

Środa 17 marca, godz. 17.00
prof. dr hab. Marcin Wojnar, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień

Czwartek 18 marca, godz. 17.00
dr hab. Łukasz Okruszek, Instytut Psychologii PAN
Samotność – nowa choroba cywilizacyjna?

Piątek 19 marca, godz. 17.00
prof. dr hab. Dominika Dudek, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Depresja jako Choroba Cywilizacyjna

Zapraszamy do obserwowania naszych stron, już niebawem szczegółowe informacje o poszczególnych wykładach.

Tydzień Mózgu 2021 organizowany jest w ramach projektu „Tydzień Mózgu przez cały rok” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (SONP/SP/468778/20201).

Posted in Aktualności

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OD NAUKI DO SZTUKI – MIKROSKOPIJNY ŚWIAT”

Szanowni Państwo

Ponieważ otrzymaliśmy informację, że ogłoszenie o Konkursie Fotograficznym “Od Nauki do Sztuki – Świat Pod Mikroskopem” nie dotarło do wszystkich zainteresowanych oraz Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród młodych naukowców postanowiliśmy przedłużyć czas nadsyłania zdjęć do 31 marca 2021 r. oraz wprowadziliśmy zmianę w regulaminie, umożliwiając udział w Konkursie nie tylko doktorantom, ale też pozostałym młodym naukowcom (w rozumieniu art. 360 ust. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Aby wziąć udział w Konkursie wejdź na stronę i zapoznaj się ze zaktualizowanym regulaminem http://www.nenckifoundation.eu/from_science_to_art/

Posted in Aktualności

„Układ odpornościowy twoja prywatna armia” – dr Ewa Kozłowska. Zapraszamy na wykład Fundacji online.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Dr Ewa Kozłowska (Zakład Immunologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytet Warszawski) przedstawi wykład pt. „Układ odpornościowy twoja prywatna armia”. Tematyka wykładu i kilka słów o wykładowczyni poniżej.

Wykład odbędzie się w środę 24 lutego 2021 o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/93051302158

Tematyka wykładu: Środowisko w którym żyjemy zamieszkują także organizmy dla nas patogenne. Kontakt z nimi może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Czasem, komórki naszego organizmu zmieniają się w niebezpieczne komórki nowotworowe. Układ opornościowy zwalcza atakujące nas patogeny i chorobowo zmienione komórki własnego organizmu. Wykład będzie poświęcony mechanizmom odporności, zostaną omówione podstawowe zasady jego działania zarówno w skali całego organizmu jak i na poziomie reakcji lokalnych. Poznamy sposoby komunikowania się komórek układu odpornościowego oraz regulacji odpowiedzi immunologicznej. Całość będzie zilustrowana filmami pokazującymi krążenie komórek układu opornościowego, zwalczanie bakterii i komórek nowotworowych.

Dr Ewa Kozłowska ukończyła Wydział Biologii UW  z tytułem magistra biologii molekularnej. Od początku pracy zawodowej była związana z Wydziałem Biologii UW, Doktorat przygotowała w Zakładzie Immunologii w którym pracuje od zakończenia studiów magisterskich do dziś, z 3 letnia przerwą na staż postdoktorancki w Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, USA. W ciągu minionych lat jej zainteresowania skupiały się wokół mechanizmów supresji regulujących pracę układu odpornościowego ssaków, a zwłaszcza rozwijających się w przebiegu odpowiedzi przeciwnowotworowej i w alergiach pokarmowych.

Posted in Aktualności

„Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce” – prof. dr hab. Justyna Drukała. Zapraszamy na wykład Fundacji online.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Prof. dr hab. Justyna Drukała (Zakład Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi wykład pt. „Inżynieria tkankowa w leczeniu uszkodzeń skóry – blaski i cienie medycyny regeneracyjnej w praktyce”

Wykład odbędzie się w środę 17 lutego 2021 o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem: https://zoom.us/j/94134238972

Posted in Aktualności

Zapraszamy na wykład online prof. dr hab. Marii Anny Ciemerych-Litwinienko pt. „Komórki macierzyste w nauce i medycynie”

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład organizowany przez Fundację Nenckiego.

Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawi wykład pt. „Komórki macierzyste w nauce i medycynie”. Streszczenie i info o wykładowcy poniżej.

Wykład odbędzie się w środę 27 stycznia o godzinie 16tej i będzie miał formę transmisji na żywo na platformie zoom. Wykładu wysłuchać można będzie pod linkiem https://zoom.us/j/98798024447

Tematyka wykładu: Komórki macierzyste obecne są w tkankach budujących nasze organizmy. Można je z nich izolować, badać w laboratorium i opracowywać metody ich wykorzystanie w medycynie. Z tego ostatniego powodu budzą one wielkie, często zbyt wygórowane, nadzieje i często ogromne emocje. Podczas wykładu omówione zostaną rodzaje komórek macierzystych, które obecnie znamy i badamy. Przedstawiona zostanie  historia i możliwości wykorzystania tych, z których można uzyskać każdą tkankę  – komórek pluripotencjalnych. Ich zdolności są wyjątkowe i to one budzą największe nadzieje na opracowanie skutecznych terapii komórkowych.

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zakładem Cytologii, którego pracownicy badają różnego rodzaju komórki macierzyste i starają się odpowiedzieć na pytanie jak można je wykorzystać do poprawy regeneracji uszkodzonych mięśni szkieletowych

Zapraszamy!

Posted in Aktualności