Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych była współorganizatorem Sympozjum Art & Science 3 „Siła Struktur Biologicznych”, które odbyło się w dniach od 29 kwietnia do 5 maja 2019 r. w Przeworsku. Główni organizatorzy i pomysłodawcy tego cyklicznego projektu naukowo-artystycznego – Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacja Marcelego Nenckiego, składają serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Miasta Przeworska, dr Leszkowi Kisielowi oraz pani Sekretarz Urzędu Miasta – mgr Agnieszce Zakrzewskiej za wsparcie i profesjonalną współpracę przy realizacji trzeciej edycji sympozjum w Przeworsku.

W trakcie Sympozjum Art & Science – „Siła Struktur Biologicznych” – odbyła się też uroczystość wręczenia Medali 100-lecia Instytutu Nenckiego, przyznanych  przez panią prof. Agnieszkę Dobrzyń –  Dyrektorkę Instytutu Nenckiego dla Prodziekanów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Magdalenie Uchman i dr hab. Markowi A. Olszyńskiemu – prof. nadzw.

Przeworski projekt jest kontynuacją Sympozjum/Warsztatów/Wystaw Art & Science: „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Mikołajkach „Inspiracje niewidzialnym światem” oraz „Art of Biodiversity – Sztuka Bioróżnorodności”, z których dorobek prezentowany był jeszcze w 2018 roku – w Rzeszowie i Warszawie.

Celem projektu Art. & Science 3 była realizacja dzieł plastycznych, inspirowanych strukturami biologicznymi na różnym poziomie złożoności oraz wspomniana  konferencja naukowa poświęcona takim zagadnieniom; począwszy od struktur komórkowych aż do struktur obserwowanych w technikach mikroskopowych oraz struktur molekularnych. Inspiracją dla artystów były wizualizacje struktur biologicznych zarejestrowane różnymi technikami obrazowania z wykorzystaniem najnowszej generacji aparatury naukowej. Projekt ten – organizowany cyklicznie przez Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR,  przy współpracy z warszawskim  Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN oraz  Fundacją Marcelego Nenckiego  jest nowatorskim i innowacyjnym sposobem przybliżenia społeczeństwu zagadnień związanych z biologią i medycyną. Wszystkie zaplanowane wystawy prac w ramach tego wspólnego projektu naukowców i artystów będą więc inspirowane między innymi  wykładami dotyczącymi relacji między strukturą a funkcją w naukach biologicznych. Podczas sympozjum wykłady wygłosili prof. Adam Szewczyk „Struktura przemian energetycznych w komórkach” i dr hab. Hanna Fabczak „Rzęska – prawdziwa nanomaszyna”.

Adresatami zaplanowanych jesienią br. roku kilku wystaw będzie szeroka publiczność, a w szczególności środowisko naukowe Kampusu Ochota w Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytuty PAN) oraz zainteresowani studenci i wykładowcy uczelni artystycznych w Polsce, między innymi w Lublinie, Szczecinie i Rzeszowie.

Sympozjum Art & Science3 Wreczenie medalu 100-lecia prof. Markowi Olszynskiemu Wręcznie medalu 100-lecia dr Magdalenie Uchman wyklad dr hab. Hanna Fabczak Wykład prof. Szewczyka

Posted in Aktualności